Hajautettu jotos -säännöt

Päivitetty 18.3.2021 klo 22.41

Hajautetun toiminnan jotos 20.-21.3.2021

Maksimipisteet tehtävittäin (sekä retki- että reserviläissarjalle)

 • reitin suunnittelu 10 p.
 • ylimääräinen matka 20 p.
 • rastitehtävät noin 10 p. per rasti
 • ammunta 50 p. (vain reserviläissarja)
 • majoittuminen ulkona 20 p.
 • eläinlajien valokuvaus jotoksen aikana 1 p. per laji (max. 8 p.)
 • kolme parasta jotoskuvaa: 1. 8 p., 2. 6 p. ja 3. 4 p.

Etäjotossarjat
Hajautetun toiminnan jotoksessa on kaksi sarjaa: retkisarja ja reserviläissarja. Retkisarja ei sisällä ammuntoja. Reserviläissarjassa toteutetaan ammunnat Hälvälässä ja Pirkkalassa, joista partio valitsee kumpaan kohteeseen varaa kilpailutoimistolta ajan. Valinta on ilmoitettava viimeistään maanantaina 15.3. Kummankin sarjan voi suorittaa joko kävellen, lumikengillä tai suksilla. Suksilla suoritettava minimimatka on 60 km ja muilla keinoin 30 km. Kilpailupartioon kuuluu 2-5 henkilöä.

Palkinnot
Sekä retki- että reserviläissarjan kolme parasta partiota palkitaan RESUL:n mitaleilla. Tämän lisäksi jokaiselle osallistuneelle lähetetään postitse tarrapohjainen hihamerkki ja kunniakirja tapahtumasta. Palkinnot ja muut esineet postitetaan kilpailijoille kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Kilpailun aikataulu
Kilpailuaika alkaa lauantaina 20.3. klo 6.00 ja päättyy sunnuntaina 21.3. klo 16.00. Partio saa kulkea jotosreittiä tällä välin. Lauantain ensimmäinen rasti julkaistaan klo 9.00 ja viimeinen klo 18.00. Sunnuntain ensimmäinen rasti julkaistaan klo 8.00 ja viimeinen klo 12.00. Pienet muutokset aikatauluun ovat mahdollisia kilpailua edeltävään päivään saakka.

Kilpailun suorituspaikka
Hajautetun toiminnan teeman mukaisesti jokainen partio suorittaa jotosreitin erillään muista partioista mielivaltaisessa sijainnissa, huomioiden kuitenkin yleiset säännöt liikkumista ja jokamiehen oikeuksia koskien. Pirkkalassa voi hyödyntää esimerkiksi ampumaradan ohittavaa Birgitan polkua. Partio ei saa jättää maastoon mitään roskia tai jätteitä. Reserviläissarjaan osallistuvat voivat sijoittaa reitin halutessaan ampumaratojen läheisyyteen. Hälvälässä on mahdollista liikkua partiokoossa ampumaradan ympäristössä; majoitusalue ilmoitetaan erikseen.

Rastitehtävät
Kilpailussa on noin 10-15 rastitehtävää, jotka julkaistaan pdf-tiedostoina. Tehtävät julkaistaan Pirkkajotoksen sivuilla, jotka ilmoitetaan erikseen partioille. Varajärjestelmänä julkaisulle on kilpailijoille luotu 1-suuntainen WhatsApp-ryhmä. Tehtävän ratkaisu voidaan pyytää palauttamaan tekstinä, kuvina tai videona. Tehtävät palautetaan tehtävänannossa annetun määräajan mukaisesti Dropboxin tehtäväpalautusten kansioon. Palautus ei vaadi ennalta luotuja tunnuksia. Varajärjestelmänä palautukseen on toimiston sähköpostiosoite (max. liitetiedosto 25 Mt). Rastitehtävien julkaisuaikataulu: lauantaina 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ja sunnuntaina 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

Muut pisteytettävät tehtävät

 • Reittisuunnitelma tulee olla lähetetty kilpailutoimiston Dropbox-kansioon viimeistään perjantaina 19.3. klo 19.00. Suunnitelman esitystapa on vapaa, mutta siitä tulee selvitä täsmällinen reitin maantieteellinen sijainti ja kulku-ura. Myös majoituspaikka tulee löytyä suunnitelmasta.
 • Partio voi halutessaan yöpyä ulkona, joka arvioidaan hyvien majoitusperiaatteiden mukaisesti. Sisätiloissa yöpymisestä ei saa pisteitä.
 • Kaikista eläinlajeista, mitä partio onnistuu ikuistamaan kameralla ja lähettämään kilpailutoimistolle, saa pisteen. Maksimipistemäärä on 8. (Palautus viim. su 21.3. klo 17.00)
 • Kolme parasta jotoskuvaa palkitaan sarjoittain. (Palautus viim. su 21.3. klo 17.00)

Kilpailureitti
Reittisuunnitelman tekemisen lisäksi kilpailupartion tulee tallentaa kulkemansa reitti paikannusjärjestelmää hyödyntäen. Tallenteita voi olla useampi erikseen. Kilpailureitti saa olla jaettu kahteen osaan niin, että lauantain reitti on eri sijainnissa kuin sunnuntain, ja tähän siirtymään saa käyttää moottoriajoneuvoa. Reittitallenteet tulee lähettää niiden Dropbox-kansioon viimeistään sunnuntaina 21.3. klo 17.00. Tallenteista tulee selvitä

 • kuljettu reitti piirtyneenä karttapohjalle
 • kuljetun matkan pituus
 • kulkemiseen käytetty aika
 • nopeuskäyrä kulkemisen aikana.

Ylimittaisesta reitistä hyötyy seuraavasti: 15 % ylitys 2 p., 30 % ylitys 5 p., 50 % ylitys 10 p., 100 % ylitys 20 p.
Alimittaisesta kokonaisreitistä vähennetään kilometriä kohden kävelijöiltä 2 p. ja hiihtäjiltä 1 p.

Ammunnat
Ampumavuorot järjestetään lauantaina 30 min jaotuksella sekä Hälvälän harjoitusalueen ampumaradoilla että Pirkkalan Lennoston radoilla klo 10.00-13.00. Ammunnat toteutetaan kiväärillä ja pistoolilla. Ammuntojen toimitsijat huolehtivat tulosten lähettämisestä kilpailutoimistoon. Kilpailijoiden tulee ottaa omat kuulo- ja näkösuojat mukaan (varustelista). Ampumaradalle ja sieltä pois saa kulkea moottoriajoneuvolla – tätä matkaa ei lasketa mukaan reittisuunnitteluun.

Maaliintulo
Partion tulee maaliin saapuessaan ottaa itsestään valokuva, josta näkyy käytetty varustus, ja lähettää se kilpailutoimistolle tehtäväpalautusten kansioon sunnuntaina 21.3. klo 16.00 mennessä. Maaliintulon jälkeen partio on vapaa näissä säännöissä määrätyt velvoitteet huomioiden.

Tulosten julkistaminen ja palautetilaisuus
Partioille järjestetään sunnuntaina 21.3. klo 19.00 tulosten julkistamis- ja palautetilaisuus Teamsin välityksellä. Tähän osallistuminen on vapaaehtoista. Kutsulinkki lähetetään partioiden yhteyshenkilöille erikseen.

Erityistä huomioitavaa
Kilpailutehtävien ratkaisemisessa ei saa käyttää apuna digitaalisia tai paperisia apuvälineitä. Ainoastaan rastitehtävän kuvauksessa mainitut materiaalit ovat sallittuja tehtävän suorittamisessa. Varusteina tulee koko jotosreitin ajan olla mukana käsketyt partio- ja henkilökohtaiset varusteet. Mikäli kilpailun johto havaitsee viitteitä huijaamisesta, partio hylätään kilpailusta. Maailman ensimmäinen hajautetun toiminnan jotos järjestetään vahvalla luottamuksella reilun pelin sääntöihin partioiden joukossa ja kaikkinaiseen henkilökohtaiseen rehellisyyteen uskoen.
Partiolla tulee olla vähintään yksi toimiva puhelin koko kilpailun ajan toiminnassa. Huomioikaa kylmän kelin aiheuttama poikkeuksellisen nopea akun varauksen purkautuminen.
Dropboxiin kolmeen eri kansioon tiedostoja lähetettäessä sivuston ’Your name’ kohtaan suositellaan kirjattavaksi partion nimi. Tiedostonimissä tulee lisäksi ilmetä yksiselitteisesti, mistä on kyse. Partion kannattaa harjoitella esimerkiksi kuvan tai videon tiedostonimen muokkaamista etukäteen. Videoiden tallentamisessa kannattaa niinikään etukäteen selvittää sopiva resoluutio; 4K videoita ei pidä ottaa niiden suuren datamäärän ja tietoliikennekapasiteetin tarpeen vuoksi.